Home

LA NOUVELLE ALLIANCE (Het nieuwe verbond) is een dynamische kerk in het centrum van Utrecht. Onze dienst is tweetalig: Frans en Nederlands, maar er kan ook vertaald worden in Engels, Portugees en Lingala.

 

We willen de boodschap van Gods liefde overbrengen, o.a. door gebed, zang, dans en een inspirerende boodschap. Onze missie is om mensen in contact te brengen met God en met elkaar.

Veel jongeren en volwassenen hebben hun hoop verloren, wij geloven dat Jezus is gekomen om ons een nieuwe hoopvolle toekomst te geven.

Jeremia 29:11

Mijn plan staat vast: ik wil geluk en geen ongeluk voor mijn volk. Een hoopvolle toekomst beloof ik.

LA NOUVELLE ALLIANCE est une église dynamique dans le centre d'Utrecht. Notre culte est en 2 langues: Français et Néerlandais, mais on peut aussi traduire en Anglais, Portugais et et Lingala.

 

Nous voulons transmettre le message de l'amour de Dieu, e.a. par la prière, les chansons, la danse et un message inspirant. Notre mission est de rendre les gens en contact avec Dieu et les uns avec les autres.

Beaucoup des jeunes et des adultes ont perdu leur espoir, nous croyons que Jésus est venu pour nous donner un nouveau futur plein d'espoir.

Jérémie 29:11

Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.

La Nouvelle Alliance | Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht | Contact